ACM akkoord met gezamenlijke verkoop borstkankerzorg Santeon ziekenhuizen

19 mei 2015

Initiatief zes Santeon ziekenhuizen brengt zorg naar hoger plan

Vanuit het gemeenschappelijk doel – het realiseren van kwaliteitsverbetering en toegevoegde waarde voor de patiënt/verzekerde – heeft Santeon bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een toetsing aangevraagd voor gezamenlijke verkoop van borstkankerzorg voor het contractjaar 2016. De Santeon ziekenhuizen zijn voornemens de zogenoemde ‘Santeon behandeling’ bij borstkanker gezamenlijk aan te bieden bij de zorgverzekeraars. ACM constateert dat de Santeon ziekenhuizen op het gebied van borstkankerzorg geen concurrenten van elkaar zijn en dat de mededinging niet wordt beperkt. Daarnaast erkent ACM dat de Santeon samenwerking erop gericht is de borstkankerzorg naar een hoger plan te brengen, met positieve effecten voor de patiënt.

zorg algemeen

De ziekenhuizen willen met de zorgverzekeraars kijken naar de kansen die dit kan bieden voor de verzekerden. Doel is om voor de borstkankerzorg gezamenlijk (meerjarige) afspraken te maken over de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en patiënttevredenheid en beoogde resultaten af te spreken die in een meerjarenplan gerealiseerd kunnen worden. De zes Santeon ziekenhuizen werken op verschillende manieren samen aan continue verbetering van de geboden zorg. Zo hebben zij het afgelopen jaar met elkaar de beste borstkankerzorg voor patiënten gedefinieerd op basis van best practices van de zes ziekenhuizen.

De gezamenlijke verkoop van zorg biedt voordelen voor zowel de patiënt/verzekerde als voor de zorgverzekeraar. Door uitkomsten en behandelingen met elkaar te vergelijken en de lat hoog te leggen, wordt maximale waarde aan patiënten geboden. Een patiënt heeft voordeel door snelle toegang tot diagnostiek en behandeling op basis van het best practice behandelprotocol van de Santeon ziekenhuizen. Ook de zorgverzekeraars zijn hierbij gebaat. Zij krijgen maximale waarde voor hun patiënten/verzekerden, zowel kwalitatief als financieel.

Santeon, ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland, staat voor de hoogste kwaliteit van zorg. Zo ook voor borstkanker, zie www.santeonvoorborstkanker.nl.
Een Santeon behandeling gaat verder dan de landelijke normen en richtlijnen; de eigen best practices zijn daar als aanvullende norm aan toegevoegd.

Share