Betere specialisten door loopbaanbegeleiding

10 maart 2014

Doordat de schijnwerpers zijn gericht op een paar disfunctionerende specialisten, staat de meerderheid van goed functionerende collega’s in de schaduw. Santeon wil juist deze specialisten stimuleren middels loopbaanbegeleiding.

Goed functionerende medisch specialisten zijn belangrijk in het realiseren van goede medische zorg. De andere kant is dat ziekenhuizen die een excellent werkklimaat en goede zorgkwaliteit bieden, ook eerder de beste medisch specialisten aan zich binden. Het mes snijdt aan twee kanten. Santeon is in 2013 daarom het project ‘duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ gestart.

Lees verder in het uitgebreide artikel hierover in Medisch Contact nr 10.

Share