Betere zorg voor heupartrose patiënten

De afgelopen tijd hebben de Santeon ziekenhuizen samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose. De Santeon professionals zijn eind 2016 met de Value-Based Health Care (VBHC) verbetercyclus gestart. Na een periode van anderhalf jaar worden de resultaten van de werkwijze zichtbaar. We zijn er trots op om de resultaten met u te delen. In deze publicatie worden de aanpak en de resultaten van de verbetercyclus voor de behandeling van heupartrose tot nu toe beschreven.

Wat betekenen deze resultaten voor heupartrosepatiënten?

Daling in opnameduur
Voor patiënten is het medisch gezien beter om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven na een heupoperatie, bovendien is het goedkoper. Een langer dan noodzakelijk verblijf kan namelijk leiden tot vermijdbare complicaties zoals delier en algeheel functieverlies. Door verschillende verbeterinitiatieven is de gemiddelde opnameduur vanwege een primaire heupvervanging met 17% teruggebracht.

Weinig complicaties
Alle Santeon ziekenhuizen laten lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.

Vermindering van leefregels voor patiënten
Er is een inventarisatie gedaan naar de leefregels waaraan patiënten zich na een totale heupprothese moeten houden. Deze bleken soms onnodig beperkend te zijn. Door dit met elkaar te bespreken zijn binnen de Santeon ziekenhuizen verbeteringen aangebracht. Zo moesten patiënten bijvoorbeeld de eerste zes weken na de operatie op hun rug liggen. Na onderzoek in een van de Santeon ziekenhuizen (OLVG) bleek dat het belang van deze ‘rugperiode’ nooit wetenschappelijk was aangetoond en is deze leefregel hier afgeschaft.

Orthopedisch chirurg Rudolf Poolman sprak eerder met Qruxx over de verbeteringen in de heupartrosezorg. Dat artikel is hier te lezen


Download ‘Better care for hip osteoarthritis patiets’ here

Download als PDF