CQI-Z

Santeon ontwikkelde samen met verzekeraars – verenigd in de Stichting Miletus – de online Consumer Quality Index-Ziekenhuizen (CQI-Z). Met de resultaten van het onderzoek kunnen we onze kwaliteit van zorg gericht verbeteren en is onze zorg transparant voor zowel patiënten als zorgverzekeraars.

Onze ziekenhuizen nodigen elk halfjaar ongeveer zestigduizend patiënten uit om mee te doen. Dit levert relevante informatie op voor het verbeteren van onze zorg, tot op specialisme-, afdeling- en diagnoseniveau. De eerste resultaten zijn in 2011 landelijk gepresenteerd en inmiddels hanteren tientallen ziekenhuizen deze aanpak.

‘De CQI-Z is het eerste patiëntervaringsonderzoek dat de kwaliteit van zorg in Nederland écht transparant maakt voor ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten.’  Carolien Braam, projectleider CQ-index Ziekenhuizen, adviseur concernstaf OLVG.