Digitaal leren

In 2011 hebben vier Santeon ziekenhuizen een overeenkomst getekend met PAT Learning Solutions. Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente en het Catharina Ziekenhuis gaan hun medewerkers opleidingen aanbieden via een gezamenlijke digitale leeromgeving. De modules zijn persoonlijk en houden rekening met niveau, leerstijl en tempo. De medewerkers kunnen inloggen waar en wanneer het hen uitkomt.

Voordeel van samenwerken op het gebied van digitaal leren is dat we snel kunnen inspringen op ontwikkelingen. Zo maakten we samen de module DBC’s op weg naar Transparantie. Momenteel ontwikkelen we voor toediening gereed maken van high risk-medicatie (VTGM) een gezamenlijk e-learningmodule.

‘Door een gezamelijke leeromgeving wordt het leren in onze huizen effectiever en efficiënter. De toegang tot kennis wordt vergroot. Medewerkers kunnen in eigen tijd en tempo leren.’
Monique Kloks, manager leerhuis Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.