Gewonnen Levenskwaliteit

De Santeon ziekenhuizen gaan de uitdaging aan om naast de medisch-technische prestaties van het ziekenhuis ook vast te leggen of patiënten echt baat hebben bij hun behandeling en levenskwaliteit herwinnen. Voor een patiënt is herstel of behoud van kwaliteit van leven de belangrijkste reden om medische hulp te zoeken. Alle reden dus om dit meetbaar te willen maken.

Continu verbeteren van de kwaliteit van zorg

In het project Gewonnen Levenskwaliteit leggen de Santeon ziekenhuizen gegevens over – gezondheidsgerelateerde – kwaliteit van leven vast. De gevalideerde meting en rapportage richt zich op het dagelijks leven, zoals de mate van mobiliteit of de mate waarin een patiënt in staat is om voor zichzelf te zorgen. De gegevens over het dagelijks leven kunnen gekoppeld worden aan de medische behandeling. Deze informatie daagt de medisch specialist uit om op een andere manier naar behandeling te kijken. Het kan namelijk gebeuren dat de beste technisch medische behandeling niet de beste behandeling is vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven.

Het meten van kwaliteit van leven is mogelijk en kan door computertechnologie op grote schaal worden uitgevoerd. De software is door het Medisch Spectrum Twente (MST), een van de zeven Santeon ziekenhuizen, in samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkeld. Het wordt inmiddels toegepast bij de afdeling reumatologie van het MST. Methodiek en software worden nu uitgebreid naar andere afdelingen en meerdere Santeon ziekenhuizen: te beginnen met het Martini Ziekenhuis in Groningen en het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.

Meer weten? Hier leest u uitgebreide informatie over Gewonnen Levenskwaliteit bij de Santeon ziekenhuizen.