Internationaal kennis delen en uitkomsten vergelijken

23 juni 2014

Santeon is partner geworden van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Vergelijking van de resultaten van medische zorg daagt artsen uit om naar de eigen zorgverlening te kijken, te leren van collega’s of juist kennis met hen te delen. Dat blijkt uit ervaringen hiermee in bijvoorbeeld Zweden en Duitsland.

ICHOM, gevestigd in Boston (VS), stelt zich ten doel om dit leerproces internationaal op gang te brengen. Santeon erkent het belang en gaat hieraan bijdragen. Dr. Jens Deerberg-Wittram (foto), president van ICHOM:* “We believe that better health care always starts with clinicians improving the lives of their individual patients. ICHOM is transforming health care by empowering clinicians worldwide to measure and compare their patients’ outcomes and to learn from each other how to improve. Santeon has started innovative and game-changing initiatives, and sharing this experience with the rest of the world is highly important.

Uitwisseling van indicatorensets

Uitkomstindicatoren geven inzicht in voor patiënten belangrijke uitkomsten van zorg. Wat is bijvoorbeeld het risico op complicaties of de kwaliteit van leven na een behandeling? ICHOM heeft inmiddels standaard indicatorensets voor vier aandoeningen en breidt dit het komend jaar verder uit. De Santeon ziekenhuizen kunnen door de samenwerking met ICHOM hun resultaten internationaal vergelijken en leren van de beste voorbeelden.

Santeon uitkomstindicatoren

Santeon ontwikkelde uitkomstindicatoren voor longkanker en voor prostaatkanker bij het programma Zorg voor Uitkomst. De indicatoren worden sinds begin 2014 jaarlijks gepubliceerd. Sinds 2013 hebben Santeon ziekenhuizen bovendien uitkomstindicatoren voor behandeling van veel voorkomende hartaandoeningen. Voor alle indicatoren is hetzelfde wetenschappelijke kader gebruikt als voor de ICHOM-indicatoren. Ze kunnen nu door ICHOM gebruikt worden als input voor (verdere) ontwikkeling van de internationale sets. Twee van de Santeon medisch specialisten gaan zitting nemen in de werkgroepen: Longarts dr. Franz Schramel van het St. Antonius Ziekenhuis in de werkgroep longkanker en voor uitgezaaide prostaatkanker dr. Jean-Paul van Basten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

Werkbezoek Hamburg

Onlangs bracht een delegatie van onder andere vier urologen een bezoek aan de Martini Klinik in Hamburg, een van de beste prostaatklinieken ter wereld en tevens betrokken bij ICHOM. De kliniek is een voorloper in het benutten van uitkomstindicatoren om die uitstekende resultaten te bereiken. Zo bracht men het aantal complicaties bij een operatie van prostaatkanker sterk naar beneden. Bij het voorkomen van incontinentieproblemen na een operatie scoren ze ruim vijf keer beter dan het gemiddelde in Duitsland. De contacten met de Santeon ziekenhuizen zijn via ICHOM gelegd. Dergelijke contacten bieden inspiratie en kennis om onze Nederlandse zorg te blijven verbeteren en hierbij gebruik te maken van de successen van voorlopers, ook die buiten ons eigen land.

* “Wij geloven dat betere gezondheidszorg altijd start bij artsen die het leven van hun individuele patiënt verbeteren. ICHOM transformeert de gezondheidszorg door artsen wereldwijd meetinstrumenten te bieden om de uitkomsten van hun medische zorg te vergelijken en van elkaar te leren hoe te verbeteren. Santeon is gestart met innovatieve en het speelveld veranderende initiatieven, en het delen van deze ervaringen met de rest van de wereld is bijzonder belangrijk.

Foto van Remke Spijkers, symposium Zorg voor Uitkomst, 7 februari 2014

Share