Movember: snorren én internationaal uitkomstenonderzoek

Veel landen doen mee aan de campagne die mannen oproept om in November hun snor te laten staan en daarmee geld binnen te halen voor prostaatonderzoek. Ook vanuit verschillende Santeon ziekenhuizen wordt hier actie voor gevoerd. Wat niet veel mensen weten, is dat we ook op een andere manier bij het werk van de Movember Foundation betrokken zijn. Vanuit Santeon wordt momenteel een internationaal onderzoek naar de kwaliteit van de zorg voor mannen met prostaatkanker gecoördineerd. Opgezet door diezelfde Movember-stichting. Belangrijk doel is om te weten te komen welke behandelingen voor deze patiëntengroep tot de beste uitkomsten leiden. ‘Er doen ruim 150 ziekenhuizen mee, verspreid over 13 landen’, vertelt Timo Soeterik, die als arts-onderzoeker vanuit het St. Antonius nauw bij de studie is betrokken. ‘Zodra we weten welke ziekenhuizen de beste resultaten behalen en wat de verklaring daarvoor is, kunnen andere centra die ‘gouden standaard’ overnemen. Niet alleen de deelnemende centra, maar wereldwijd.’

VBHC
De deelnemende ziekenhuizen zijn het eens over wat er precies gemeten moet worden. Vanuit de principes van Value-Based Health Care zijn de benodigde kwaliteitsindicatoren vastgesteld, waarna de studie per 1 januari 2017 van start ging. Alle Santeon ziekenhuizen doen aan het project mee. Soeterik:  ‘In Santeon-verband worden al enkele jaren uitkomsten van prostaatkankerzorg vergeleken. Dat we dit nu internationaal gaan doen, levert nog meer kennis op. Voor zorgverleners biedt dat voortdurend nieuwe kansen om de zorg te verbeteren.’ Bekende buitenlandse deelnemers aan het onderzoeksproject zijn onder meer de Martini Klinik in Hamburg en de universiteitsziekenhuizen van Melbourne (Monash) en Los Angeles (UCLA). De eerste concrete onderzoeksresultaten worden verwacht in 2018.

Wat is Movember?
Movember -een samentrekking van het Engelse woord ‘moustache’ (snor) en november- is een jaarlijkse campagne om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man meer in het algemeen. Mannen worden gevraagd om in november hun snor te laten staan, om zo aandacht te vragen en fondsen te werven voor het goede doel. De Movember Foundation startte in 2003 heel kleinschalig in Australië. In de loop der jaren is voor meer dan een half miljard euro aan donaties opgehaald, waarmee wereldwijd ruim 1200 projecten worden gefinancierd.