Necrologie

Eens per jaar komen de necrologiebeoordelaars van de Santeon ziekenhuizen bij elkaar om kennis op te frissen en onderling ervaringen uit te wisselen. Deze externe beoordelaars – veelal gepensioneerde medisch specialisten – zijn speciaal opgeleid om de statussen van overleden patiënten te beoordelen. Zij screenen alle dossiers van de zeven Santeon ziekenhuizen. Dossiers waarbij sprake is van een ‘onbedoeld en vermijdbaar overlijden’ leggen ze voor aan de necrologiecommissie. Deze gaat vervolgens na wat we kunnen leren van de situatie.

Ook onze artsen en arts-assistenten komen regelmatig bij elkaar om statussen van overleden patiënten met elkaar te bespreken. Met de inzichten kunnen ziekenhuizen waarnodig hun zorg verbeteren. Het OLVG, die al op deze manier werkte, gaf hiervoor het voorbeeld.

‘We namen drie zelf ingebrachte casussen onder de loep. Dit leverde nuttige discussies op. Het enthousiasme en de gedrevenheid van de beoordelaars was opvallend: men wil graag van elkaar leren.’
Wim van den Bosch, senior adviseur Kwaliteit en Verantwoording St. Antonius Ziekenhuis.