Optimale zorgpaden kankerzorg

5 januari 2014

De Santeon ziekenhuizen willen zich onderscheiden op een viertal complexe oncologische zorgpaden. Voor borst-, prostaat- en longkanker zijn door de zes Santeon ziekenhuizen best practices geformuleerd. De implementatie hiervan in alle huizen is nagenoeg afgerond. Eind 2013 is gestart met het in kaart brengen van het zorgpad voor darmkanker.

Ferentia van Dijk, beleidsadviseur St. Antonius Ziekenhuis over de implementatie: “Voor het realiseren van de best practices op het gebied van prostaatkanker hebben we bijvoorbeeld het advies overgenomen om combi-afspraken (onderzoek en punctie op een dag) aan te bieden. Bij zo’n beslissing komt veel kijken. Medisch inhoudelijk moet het verantwoord zijn; patiënten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Maar ook logistiek gezien moet er veel geregeld worden om de combi-afspraken goed in te plannen. Verschillende disciplines zijn hierbij betrokken: maatschapsmanager, teamleiders, oncologieverpleegkundigen, artsen. Die afstemming heeft wat voeten in de aarde, maar het is mooi dat we deze plus toch aan een specifieke groep patiënten kunnen aanbieden”.

Sandra van den Hof, beleidsmedewerker oncologische zorg Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: “Het CWZ voldeed eigenlijk al aan de meeste best practices voor borstkanker. Toch is er ook dan verbetering mogelijk. Zo hebben wij een registratie opgezet voor onze norm om vrouwen bij verdenking van borstkanker binnen 24 uur te zien. Als je weet wat je wilt verbeteren en je organiseert het strak dan betekent dit winst voor patiënt en duidelijkheid voor de professional. Ik vind hierbij de kennisuitwisseling die we in Santeon verband hebben heel motiverend en nuttig. In een ziekenhuis kunnen we wel verschillende zorgpaden met elkaar vergelijken, maar nu kunnen we één zorgpad ook in verschillende ziekenhuizen bekijken. Daar haal je altijd wat uit.”

Er zijn best practices geformuleerd, voor borstkanker op o.a.:

  • Toegangstijden: Toegangstijd tot polikliniek / eerste afspraak medisch specialist binnen een dag
  • Doorlooptijden: Operatie binnen 4 weken na diagnose voor >90% van de patiënten
  • De verwijsrelatie met de huisartsen: Binnen 24 uur na slecht-nieuws gesprek gaat er een bericht naar huisarts/verwijzer
  • De organisatie van het MDO: Iedere (niet acute) patiënt wordt na diagnostische onderzoeken in het MDO besproken, waarbij diagnose wordt vastgesteld, voorstel tot behandelplan wordt opgesteld en dit wordt voorgelegd aan de patiënt
  • Informatievoorziening aan patiënten: Patiënt krijgt informatiemap mee met informatie over aanspreekpunt, hoofdbehandelaar, hoe en wanneer contact opnemen met ziekenhuis.
  • Beschikbaarheid van casemanagers: Casemanager is laagdrempelig bereikbaar (overdag telefonisch, ‘s nachts en ‘s avonds via voicemail, mail of verpleegafdeling).
Share