Optimaliseren gebruik dure geneesmiddelen

In de media is veel aandacht voor het vraagstuk rondom dure geneesmiddelen. Omdat patenten van geneesmiddelen aflopen, mogen deze geneesmiddelen door meerdere fabrikanten worden gemaakt met toestemming van de Nederlandse en Europese autoriteiten. De concurrentie tussen de verschillende fabrikanten zorgt namelijk voor een lagere prijs en zorgverzekeraars stimuleren het gebruik van geneesmiddelen tegen lagere kosten om de zorg betaalbaar te houden.

Binnen Santeon streven we naar doelmatige zorg: de beste therapie voor de beste prijs. Door het efficiënt inzetten van dure geneesmiddelen gaan de zorgkosten dalen. Deze kostenbesparing zal binnen de ziekenhuizen gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en meer zorg te kunnen aanbieden.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt het best passende geneesmiddel voor te schrijven zijn er richtlijnen vastgesteld door multidisciplinaire werkgroepen van alle zeven Santeon ziekenhuizen.

Binnen deze Santeon richtlijnen wordt een voorkeursbeleid (preferentiebeleid) gehanteerd bij het voorschrijven van dure geneesmiddelen daar waar geen klinisch relevante verschillen tussen de middelen bestaan. Daarnaast mogen er geen individuele patiëntkenmerken zijn die de keuze in de weg staan. Het voorkeursbeleid is van toepassing binnen het kader van de betreffende (sub)indicaties in de richtlijnen van de middelen.

De Santeon richtlijnen zijn nu voor iedereen toegankelijk. U kunt doormiddel van het onderstaande formulier aangeven voor welke aandoening(en) u de richtlijnen wenst te ontvangen per e-mail. Er zijn richtlijnen voor:

  1. Coloncarcinoom
  2. Prostaatcarcinoom
  3. Mammacarcinoom
  4. MDL
  5. Reuma
  6. Psoriasis
  7. Hematologie

 

Aanvraagformulier Santeon richtlijnen