Over Santeon

 

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon is in 2007 begonnen als de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, om open samenwerking tussen de Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Sinds 2010 dragen we de naam Santeon.

Voor onze patiënten

Om tot deze vernieuwing te komen, werken de mensen van Santeon ziekenhuizen met elkaar samen. De medische professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Behandelingen en de resultaten worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Zo wordt hij ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Onder andere omdat hij in zijn eigen behandeling steeds meer geïnformeerd ‘regisseur’ wordt.

Toekomst

De Santeon ziekenhuizen willen voorop lopen en toonaangevend zijn in de wijze waarop de ziekenhuiszorg in Nederland is georganiseerd en wordt aangeboden. We hanteren vijf ambities voor de toekomst van onze ziekenhuiszorg en onze patiënten. Deze zijn tot stand gekomen in co-creatie met en toetsing door patiënten(groepen) en andere belangrijke partners en innovators. In totaal leverden ruim 2.000 patiënten een bijdrage.

Onze ambities:
1. Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten actief bij de behandeling en keuzes.
2. Santeon professionals werken intensief samen; ontwikkelen zichzelf en verbeteren daarmee de zorg.
3. Santeon ziekenhuizen bundelen krachten voor innovatie en onderzoek.
4. Santeon ziekenhuizen maken kwaliteit van zorg inzichtelijk voor patiënten.
5. Santeon ziekenhuizen dragen bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in Nederland.

Lees hier onze uitgeschreven ambities.

Input van patiënten op onze ambities
Ruim 2.000 patiënten leverden een bijdrage aan onze ambities. Ze gaven aan wat ze belangrijk vinden aan de ziekenhuiszorg van de toekomst. We zien daarbij dat er verschil zit tussen de prioriteiten die de verschillende generaties stellen.

Daarnaast bezocht zeven ‘innovators voor een dag’ ieder een Santeon ziekenhuis. Ook zij gaven ieder vanuit zijn of haar achtergrond input op onze ambities. Van hun bezoek maakten we een filmpje.