Patiënten waarderen Santeon ziekenhuizen gemiddeld met een 8.3

31 oktober 2017

De Consumer Quality Index-Ziekenhuizen (CQI-Z), waar de Santeon ziekenhuizen sinds 2010 structureel patiëntervaringen mee meten, geeft inzichten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit werpt zijn vruchten af: de waardering van de patiënten voor de zorg in de Santeon ziekenhuizen is wederom gestegen. Dit jaar naar gemiddeld een 8.3.

Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten op verschillende manieren bij het verbeteren van de zorg. Patiënten zijn – samen met artsen en anderen van het behandelteam – onderdeel van verbeterteams. Er zijn co-creatie bijeenkomsten, patiëntpanels, online onderzoeken en twee keer per jaar het CQI-Z onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek delen we intern en extern. Daarmee bieden we openheid over de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Scores Santeon
Ruim 28.000 patiënten afkomstig uit de zeven Santeon ziekenhuizen hebben dit voorjaar meegewerkt aan de CQI-Z. Er is onderscheid gemaakt tussen patiënten die opgenomen zijn en patiënten die een polikliniek bezochten. De waardering van de patiënten is wederom gestegen. Dit jaar naar gemiddeld een 8.3. Thema’s waar de Santeon ziekenhuizen goed op scoren zijn onder andere de bejegening door de arts/zorgverlener, de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in een ziekenhuis en de ontvangst op de afdeling. Naast thema’s waar we goed op scoren, maakt de CQI-Z ook inzichtelijk welke thema’s extra aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn inspraak van een patiënt, informatie over medicatie en de inhoud van het opnamegesprek. Door op thema’s als deze te focussen, kunnen we onze zorg verder verbeteren.

Vergelijken van kwaliteit vanuit perspectief van de patiënt
In het totaal hebben dertig ziekenhuizen deelgenomen aan de voorjaarsmeting 2017. Dit is bijna de helft van alle ziekenhuizen in Nederland. De CQI-Z is in 2010 ontwikkeld door Santeon in samenwerking met de (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) NPCF en Stichting Miletus (namens zorgverzekeraars). Patiënten kunnen door het invullen van een schriftelijke, wetenschappelijk gevalideerde enquête hun ervaring kenbaar maken. De ziekenhuizen brengen zo hun kwaliteit in kaart, vanuit het perspectief van de patiënt. De eenduidige wijze van meten maakt onderling vergelijken tussen de deelnemende ziekenhuizen mogelijk, waardoor best practices zichtbaar worden en ziekenhuizen en vakgroepen van elkaar kunnen leren.

Lees het hele artikel met bijbehorende cijfers hier.

Share