Santeon voor patiënten

Bij alles wat Santeon doet staat het belang van de patiënt centraal. Hij wordt ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Onder andere omdat de patiënt in zijn eigen behandeling steeds meer geïnformeerd ‘regisseur’ wordt.

De zeven Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten bij het verbeteren van de zorg. Zo zijn patiënten onderdeel van verbeterteams. Dat is een overleg met artsen waarin ze vertellen hoe zij de geleverde zorg (hebben) ervaren. Wat de impact is op hun leven en dat van hun familie, waar ze tegenaan lopen en wat ze anders zouden willen zien. Daarnaast vragen we meer dan 100.000 patiënten per jaar om hun ervaringen te delen via patiënt panels, focus groepen of online vragenlijsten.