Pieter de Bey kijkt uit naar het ICHOM congres in Rotterdam

2 mei 2019

Vandaag en morgen (2 en 3 mei 2019) wordt in de Rotterdamse Doelen het eerste ICHOM-congres gehouden op het Europese vasteland, mede georganiseerd door het Erasmus MC. Tot nu toe was die eer voorbehouden aan Boston, Washington en Londen. Het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) is een in de VS opgerichte non-profit die de wereldwijde acceptatie van value based healthcare (VBHC) wil bevorderen door voor elke bekende aandoening in de medisch specialistische zorg de standaard te bepalen die dicteert welke uitkomsten van zorg vastgelegd dienen te worden.

Pieter de Bey is geïnterviewd door Qruxx. “We maken als Nederland een grote kans om voorloper te worden in de implementatie van waardegedreven zorg”, zegt De Bey. “Dat betekent dat we flinke kwaliteitsverbeteringen zullen gaan zien en dat we kunnen werken aan nieuwe bekostigingsmodellen, waarbinnen niet wordt afgerekend op productie, maar op patiëntwaarde.”
Lees hier het hele interview.

Share