Santeon professional

Santeon professionals werken intensief samen. Binnen hun eigen ziekenhuis en tussen de zeven ziekenhuizen. Onze professionals zijn transparant over hun werk, staan open voor feedback, delen kennis en informatie en gaan voor vernieuwing. Ze kijken bij elkaar in de keuken om te zien hoe ze de zorg verder kunnen verbeteren en zijn intrinsiek gemotiveerd om het altijd beter te doen. Alle kleine stapjes die we samen kunnen maken leiden zo tot een grote verbetering van de medische zorg binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen.
Binnen Santeon ontwikkelen we gezamenlijk opleidingsprogramma’s rondom waarde gedreven zorg, coaching, samenwerken en communicatie. Vaardigheden die onmisbaar zijn bij het leveren van zorg.

Intercollegiale coaching
In september 2016 is de eerste groep van de Santeon opleiding ‘intercollegiale coaching’ gestart. Vrijdag 8 december 2017 hebben 12 medisch specialisten de opleiding succesvol afgerond als intercollegiaal coach. Directeur van het programmabureau Pieter de Bey was erbij en heeft de certificaten uitgereikt. Lees meer in het nieuwsbericht.

De Santeon ziekenhuizen hebben onderkend dat het functioneren van medisch specialisten niet alleen een individuele, maar ook een organisatorische en bestuurlijke verantwoordelijkheid is. Op initiatief van de stafvoorzitters van zes (Maasstad Ziekenhuis behoorde bij de start van dit traject nog niet bij Santeon) ziekenhuizen is het optimaal functioneren van medisch specialisten benoemd als focusproject. Intercollegiale coaching was een best practice van één van de ziekenhuizen. De ziekenhuizen hebben hun best practices geïnventariseerd en met elkaar gedeeld. Hieruit is het normenkader voor ‘de Santeon specialist’ voortgekomen.