Publicatie rondom prostaatkankeronderzoek

28 augustus 2018

Samenwerken in Santeon verband heeft tot een mooie publicatie geleid. In European Urology Oncology is ‘Active Surveillance for Prostate Cancer in a Real-life Cohort: Comparing Outcomes for PRIAS-eligible and PRIAS-ineligible Patients’ gepubliceerd en daar zijn we trots op.

Active surveillance (actief vervolgen) van prostaatkankerpatiënten is in onderzoekssetting een zeer veilige strategie gebleken bij patiënten geselecteerd volgens strikte criteria. Het doel van deze (multicenter) Santeon studie was om de resultaten en patiënteigenschappen van onze “real world” populatie te onderzoeken. De studie maakt onder andere inzichtelijk dat in de dagelijkse praktijk, een bredere patiëntengroep vervolgd wordt middels active surveillane. Onder deze populatie vallen ook patiënten van een iets hogere risicogroep, waarover tot op heden nog weinig bekend was vanuit studieverband.

De resultaten uit dit onderzoek zijn van waarde in de spreekkamer. Ze kunnen helpen bij de besluitvorming om radicale behandeling (en daarbij ook de bijwerkingen) van de prostaatkanker eerst uit te stellen en de tumoractiviteit eerst te monitoren, óf toch direct over te gaan tot curatieve therapie.

Lees hier het hele artikel.

Share