Samenwerking Santeon en Roche Diagnostics kwaliteitsimpuls in laboratoriumdiagnostiek

6 januari 2014

De klinisch chemische laboratoria van de Santeon ziekenhuizen en Roche Diagnostics Nederland hebben een overeenkomst ondertekend voor een duurzame samenwerking.

Hiermee wordt een stap gezet op gebied van kwaliteitsverbetering en efficiency van klinisch chemisch onderzoek in Nederland. De Santeon laboratoria vormen een netwerk met hooggespecialiseerde kennis, waardoor het volledig klinisch chemisch spectrum tot op academisch niveau wordt aangeboden. Door het delen van kennis en het uitwisselen van best practices werken zij samen aan continue verbetering van kwaliteit aan de hand van de laatste inzichten. Roche is een van origine Zwitserse onderneming, waarbij het onderdeel Diagnostics werkt aan de (innovatie van) technologie voor diagnostisch onderzoek.

De overeenkomst tussen Roche en Santeon geeft bij de laboratoria een impuls aan de optimalisatie van processen in het diagnostisch onderzoek, met als doel om verdere verbeteringen en innovaties door te voeren. Roche vergroot met Santeon als partner haar mogelijkheden om nieuwe technologieën op grote schaal toe te kunnen passen. Concreet betekent dit dat Roche-adviseurs samen de medewerkers van de laboratoria de labprocessen gedetailleerd in kaart brengen en verder innoveren. De combinatie van de betrokkenheid van de laboratoriummedewerkers en de vernieuwing van werkprocessen en technologie blijkt een belangrijke succesfactor. Hiermee wordt een continue verbetering in gang gezet van bijvoorbeeld de doorlooptijd en kwaliteit van de diagnostiek.

Share