Santeon laboratoria

Met een totaalomzet van ruim 100 mln. euro en 750 fte aan medewerkers behoren de Santeon laboratoria tot de grootste laboratoriumnetwerken van Nederland.

Daar waar veel samenwerkingsverbanden tussen laboratoria zich op lokaal of regionaal niveau afspelen, onderscheiden de Santeon laboratoria zich als landelijk opererend laboratoriumnetwerk, met behoud van de rSanteon laboratoriaegionale samenwerking.
De Santeon laboratoriumgroep bestaat uit de klinisch chemische laboratoria van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en Medisch Spectrum Twente in Enschede (Medlon BV). Het volledig klinisch chemisch spectrum tot op academisch niveau wordt aangeboden.

De samenwerking geeft een stevige kwaliteitsimpuls. Steeds meer analyses worden geconcentreerd en onderling uitgewisseld en de laboratoria worden digitaal gekoppeld voor snelle verwerking. Ze hebben een uitgebreide eerstelijnsfunctie en trombosedienst, waardoor een volledig continuüm van diagnostiek over de gehele zorgketen landelijk wordt aangeboden. Door hun werkwijze is dubbele diagnostiek vrijwel uitgesloten. Zo hebben heel veel patiënten toegang tot goede en snelle diagnostiek, met een 24-uurs bereikbaarheid van de voorzieningen.

Diagnostisch onderzoek heeft grote impact op het zorgtraject dat volgt. Laboratoriumdiagnostiek staat voor maximaal 2% van de kosten en heeft invloed op circa 60% van de beslissingen inzake behandeling. Met een goede kwaliteit van diagnostiek valt een hoop ‘winst’ te behalen. Dan gaat het niet alleen over geld, maar zeker ook over het grote voordeel voor patiënt en behandelend arts, als zij snel over de juiste informatie kunnen beschikken.

Meer info over de aangesloten laboratoria

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – Nijmegen
OLVG – Amsterdam
Catharina Ziekenhuis – Eindhoven
Medisch Spectrum Twente / Medlon – Enschede
MaasstadLab – Rotterdam
St. Antonius Ziekenhuis – Utrecht/Nieuwegein