Santeon onderzoek 2013

12 december 2013

Onderzoek staat bij alle topklinische Santeon ziekenhuizen hoog in het vaandel. De zes ziekenhuizen, die samen zo’n 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg leveren, zijn bij uitstek geschikt voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer onderzoeken verbreden naar meerdere Santeon ziekenhuizen. Dat heeft als grote voordeel dat de aanwezige kennis en capaciteiten gebundeld worden. Onderzoek verricht in meerdere ziekenhuizen wint ook aan relevantie en impact door de grotere aantallen en geografische spreiding.

Santeon onderzoek richt zich in eerste instantie op het bevorderen van de kwaliteit c.q. veiligheid van de zorg en van doelmatigheid. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door een onderzoeksboard, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit ieder Santeon ziekenhuis. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om het onderzoek te faciliteren.

In 2013 zijn de volgende Santeon onderzoeken goedgekeurd en/of van start gegaan:

Urinary Tract Infections in Patients practicing intermittent Catheterization

In april 2013 is dit eerste verpleegkundige onderzoek in Santeon verband van start gegaan. Onder coördinatie van het Martini Ziekenhuis wordt samen met het Medisch Spectrum Twente, het Catharina Ziekenhuis en het OLVG onderzoek gedaan naar intermitterend zelfkatheteriseren. Dit is een behandeling bij patiënten die niet of onvoldoende hun blaas kunnen legen. Het vermoeden bestond dat bij deze groep een aanzienlijk aantal urineweginfecties voor komt die een groot effect hebben op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren en de zorgconsumptie. Onderzocht wordt hoe vaak urineweginfecties voorkomen en hoe groot de impact ervan is op het leven van de patiënt. In ieder ziekenhuis worden 75 tot 100 patiënten een jaar lang gevolgd. De deelnemende patiënten worden gedurende een jaar vier keer uitgenodigd voor een meetmoment.

Pneumotovac studie

Patiënten met een non-hodgkin lymfoom, oftewel lymfeklierkanker, die worden behandeld met rituximab in combinatie met chemotherapie zijn extra gevoelig voor het ontwikkelen van infecties. Vaccinatie zou bescherming kunnen geven, maar dan moet het immuunsysteem dan wel weer voldoende hersteld zijn.

In de Pneumotovac studie wordt onderzocht op welk moment in de behandeling deze patiënten het beste gevaccineerd kunnen worden tegen twee bacteriën (pneumokok en hemophilus influenza B, zodat de kans op bijvoorbeeld een longontsteking wordt verkleind. Het onderzoek is in oktober 2013 goedgekeurd. De vaccins die nodig zijn voor het onderzoek worden in 2014 verwacht. Als deze binnen zijn dan kan het onderzoek van start.

Verpleegkundig onderzoek naar valpreventie

Het Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Catharina Ziekenhuis en het OLVG gaan gezamenlijk onderzoek doen of, en in welke mate, dagbesteding bij patiënten ouder dan 70 jaar valincidentie reduceert en wat de effecten zijn op functieverlies. Het onderzoek is eind december goedgekeurd en start in januari 2014.

CAP-studie

De CAP-studie was in 2011 de eerste studie die werd opgestart in Santeon verband. Thuis opgelopen longontstekingen, of te wel ‘community-acquired pneumonia’ (CAP), gaat vaak gepaard met een aanzienlijke morbiditeit en sterfte. Het onderzoek draait om de vraag of toevoegen van het ontstekingsremmende middel dexamethason aan de behandeling met antibiotica zorgt voor een sneller herstel van de patiënt. Een eerste studie heeft dit verband aangetoond en nu wordt de studie in Santeon verband nog een keer uitgevoerd. Om dit in de behandelrichtlijn te krijgen moeten de uitkomsten nog eens worden bevestigd. Als in meerdere centra hetzelfde effect optreedt, is dat het hoogste bewijs.

In 2013 zijn de eerste patiënten voor het onderzoek geïncludeerd. Het gaat om in totaal 88 patiënten. Het gaat om 52 patiënten in het St. Antonius Ziekenhuis, 24 patiënten in het Catharina Ziekenhuis, 11 patiënten in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en 1 patiënt in het OLVG. De komende jaren zullen meer patiënten worden geïncludeerd tot het totaal aantal patiënten 600 is.

Share