Santeon start rapportage gewonnen levenskwaliteit

21 mei 2014

Voor een patiënt is herstel of behoud van kwaliteit van leven de belangrijkste reden om medische hulp te zoeken. Alle reden dus om dit meetbaar te willen maken.

In het project Gewonnen Levenskwaliteit leggen de Santeon ziekenhuizen gegevens over – gezondheidsgerelateerde – kwaliteit van leven vast. De gevalideerde meting en rapportage richt zich op het dagelijks leven, zoals de mate van mobiliteit of de mate waarin een patiënt in staat is om voor zichzelf te zorgen. De gegevens over het dagelijks leven kunnen gekoppeld worden aan de medische behandeling. Deze informatie daagt de medisch specialist uit om op een andere manier naar behandeling te kijken. Het kan namelijk gebeuren dat de beste technisch medische behandeling niet de beste behandeling is vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven.

Het meten van kwaliteit van leven is mogelijk en kan door computertechnologie ook op grote schaal worden uitgevoerd. De software is door het Medisch Spectrum Twente (MST), een van de zes Santeon ziekenhuizen, in samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkeld. Het wordt inmiddels toegepast bij de afdeling reumatologie van het MST. Methodiek en software worden nu uitgebreid naar andere afdelingen en meerdere Santeon ziekenhuizen: te beginnen met het Martini Ziekenhuis in Groningen en het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.

De Santeon ziekenhuizen richten zich met elkaar op continue verbetering van de zorg. Uitgangspunten hierbij zijn open samenwerking, van elkaar leren en transparantie over de resultaten. In verschillende gezamenlijke programma’s verkennen zij onder meer nieuwe mogelijkheden om de uitkomsten van onze zorg zichtbaar te maken voor de patiënt. Tijdens het symposium ‘Kwaliteit van Leven & (be)leven’ van de cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente op 26 mei 2014 geeft bestuursvoorzitter dr. Bas Leerink het startsein voor het Santeon project Gewonnen Levenskwaliteit.

Klik hier voor uitgebreide informatie over Gewonnen Levenskwaliteit.

Share