Santeon ziekenhuizen breiden gebruik uitkomstindicatoren uit

16 juni 2014

Hoe meer ziekenhuizen de uitkomsten van medische zorg voor patiënten publiceren, hoe waardevoller de informatie voor artsen en patiënten. In februari werden de eerste uitkomstindicatoren voor long- en prostaatkanker in drie Santeon ziekenhuizen gepubliceerd. Nu is de registratie van de uitkomsten voor prostaatkanker bij zeven ziekenhuizen van start gegaan. Voor longkanker doen zelfs tien ziekenhuizen mee.

Deelnemende ziekenhuizen

Alle betrokken teams zijn gestart met het verzamelen van de gegevens: de zes Santeon ziekenhuizen plus het St. Lucas Andreas Ziekenhuis. Voor longkanker sluiten via Achmea naast deze zeven bovendien nog aan: UMC Groningen, Rijnstate en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De gegevensverzameling neemt zo’n zes maanden in beslag en na verwerking en analyse van de data worden de uitkomstindicatoren in het voorjaar van 2015 weer gepubliceerd, vergelijkbaar met Zorg voor Uitkomst, februari 2014.

Waarom uitkomstindicatoren

Santeon heeft voor long- en prostaatkanker een beknopt aantal wetenschappelijk onderbouwde uitkomstindicatoren ontwikkeld. De informatie sluit aan bij de vraag van de patiënt. Die wil weten wat de overlevingskansen zijn of hoe groot de risico’s zijn op complicaties bij een behandeling. Uitkomstindicatoren geven op grond van gemeten resultaten antwoorden op deze vragen. Het is mogelijk om behandelingen of ziekenhuizen onderling te vergelijken. Alle deelnemende ziekenhuizen profiteren van de benchmark: de beste resultaten dienen als voorbeeld. Medisch specialisten kunnen zo gericht kennis delen en hiermee de zorgkwaliteit voor veel meer patiënten zo optimaal mogelijk maken.

Patiënt heeft meer invloed

Naast de medisch technische gegevens van de arts, vullen patiënten PROMs-vragenlijsten in (Patient Related Outcome Measures). Deze wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden gebruikt om veranderingen in kwaliteit van leven bij de individuele patiënt te meten. Die kwaliteit wordt bepaald door het fysiek, emotioneel en sociaal (kunnen) functioneren. Hoe ervaart de patiënt zijn gezondheid en op welke punten ervaart hij of zij problemen? De PROMs worden verwerkt in de uitkomstindicatoren en elk jaar op ziekenhuisniveau gepubliceerd. Hiermee kunnen verbeteringen van het zorgproces op gang gebracht worden. Daarnaast wordt gekeken hoe een behandelend arts nu al direct iets kan doen met deze uitkomsten uit de PROMs vragenlijsten voor een individuele patiënt. PROMs bieden stuurinformatie in de behandelkamer, aanvullend op de medische gegevens. De patiënt krijgt zo ook zelf meer invloed op keuzes bij medische behandeling.

Share