Santeon-ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten unieke contracten voor borstkankerzorg

10 januari 2017

Eindhoven, 10 januari 2017 – Santeon, de ziekenhuisketen met topklinische ziekenhuizen, heeft met drie zorgverzekeraars prestatiecontracten afgesloten waarbij de geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg*. In het Santeon-contract is Value-Based Health Care en dus de kwaliteit van zorg voor de patiënt het vertrekpunt. Santeon zet met deze voor Nederland nieuwe aanpak een belangrijke stap om in alle aangesloten ziekenhuizen voor alle patiënten de beste borstkankerzorg van Nederland te leveren.

Van links naar rechts: Joël Gijzen (directeur zorg CZ), Wynand Crommelin (directeur Multizorg), Leonique Niessen (directeur Santeon), Joris van Eijk (directeur Zorg Menzis), Geranne Engwirda (Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, portefeuillehouder Verkoop Santeon).

Het is voor het eerst in Nederland dat ziekenhuizen gezamenlijk meerjarenafspraken met zorgverzekeraars maken over kwaliteit van zorg en prijs. Geranne Engwirda, portefeuillehouder verkoop van Santeon en lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis spreekt van een ‘doorbraak’: “Onze jarenlange inzet om gezamenlijk de kwaliteit van zorg voor onze borstkankerpatiënten te verbeteren, is door deze verzekeraars beloond.” Samen behandelen de Santeon-ziekenhuizen in Nederland jaarlijks bijna 2000** patiënten met borstkanker.

Het contract is mogelijk, omdat de Santeon-ziekenhuizen in Nederland al jaren voorop lopen in het meten van voor patiënten belangrijke uitkomsten van de geleverde zorg; de zogenoemde Value-Based Health Care. “We kijken daarbij naar de uitkomst van onze behandeling voor de patiënt”, zegt chirurg-oncoloog Ron Koelemij van het St. Antonius Ziekenhuis. “Is er gezondheidswinst behaald? Is de kwaliteit van het leven van onze patiënt door onze zorg verbeterd? Dat is een volgende stap en voor ons van groter belang. Ik ben blij dat deze drie verzekeraars deze ontwikkeling steunen.”

Het ontwikkelde model van Santeon zorgt in de aangesloten ziekenhuizen al enkele jaren voor kwaliteitsverbetering. “We zijn efficiënter gaan werken, leveren meer en meer maatwerk voor de patiënt en zien minder complicaties na een ingreep”, stelt Engwirda. “Het is al gewoon binnen Santeon dat een best practice van het ene ziekenhuis direct door een ander Santeon-ziekenhuis wordt overgenomen.”

CZ, Menzis en Multizorg

Per verzekeraar is een contract afgesloten, waarbij de gemaakte afspraken verschillen. De verzekeraars steunen hiermee de continue kwaliteitsverbetering van de zorg voor borstkanker binnen de Santeon ziekenhuizen. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren.

De afgesloten contracten gelden voor drie jaar en gaan in op 1 januari 2017. Vanaf 2018 zal kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis naar verwachting ook onderdeel gaan uitmaken van de contracten.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen (na toetreding van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam) verspreid over heel Nederland open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing: het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Martini Ziekenhuis in Groningen en kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De zeven ziekenhuizen samen bieden zo’n 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Meer informatie op www.santeonvoorborstkanker.nl

Eerdere berichtgeving over het akkoord van ACM voor deze samenwerking in een bericht van mei 2015: www.santeon.nl/acm-akkoord.

*De zorginkooporganisatie van a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid.

**Aantal nieuwe patiënten die in één jaar tijd de diagnose borstkanker hebben gekregen in één van de Santeon-ziekenhuizen.

 

Share