Santeon ziekenhuizen verbeteren zorg voor patiënten met kanker

17 april 2015

afbeelding video ZVU 17-04-2015Door de uitkomsten van behandelingen onderling te vergelijken hebben zes topklinische opleidingsziekenhuizen, verenigd in de ziekenhuisketen Santeon, de zorg voor patiënten met kanker dit jaar verbeterd. Onder de noemer ‘Zorg voor Uitkomst’ maken de zes ziekenhuizen de uitkomstindicatoren voor behandelingen van onder meer long- en prostaatkanker sinds vorig jaar openbaar op www.zorgvooruitkomst.nl. “En door die uitkomsten te vergelijken kun je van elkaar leren,” aldus Judith Herder, longarts in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. “Wij hebben bijvoorbeeld de zorg voor onze palliatieve longkankerpatiënten kunnen verbeteren.”  (Klik op de afbeelding voor het ANP bericht)

In het Catharina Ziekenhuis bleek de gehele groep van palliatieve longkankerpatiënten gemiddeld langer te leven dan in het St. Antonius Ziekenhuis. “Samen onderzochten we de mogelijke oorzaak. Het bleek dat het percentage patiënten dat chemotherapie kreeg voorgeschreven nogal verschilde tussen de beide ziekenhuizen,” aldus Judith Herder. In het Catharina Ziekenhuis wordt bij palliatieve longkankerpatiënten vaker chemotherapie gegeven, met enkele maanden langer leven als resultaat. “Nu onderzoeken we binnen Santeon of de gewonnen levensduur voor de patiënten ook kwaliteit van leven brengt,” aldus Herder, die enthousiast is over Zorg voor Uitkomst. “Hiermee kan ik als arts met de patiënt samen nog beter tot een goed afgewogen keuze komen over wat voor hem of haar de beste optie is.”.

Betere behandelkeuze
Net als bij longkanker zijn ook bij prostaatkanker verbeteringen doorgevoerd. Er is door de data van de ziekenhuizen samen te voegen een methode, een rekenregel, ontwikkeld die leidt tot een betere behandelkeuze voor patiënten met prostaatkanker. Uroloog Rik Somford van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen: “Bij een patiënt met prostaatkanker is het niet per se zo dat hij aan deze aandoening zal overlijden. Het is dus van belang om goed te kunnen identificeren welke patiënten baat gaan hebben bij een op genezing gerichte behandeling. Is de verwachting dat de behandeling niet bijdraagt aan verlenging van de levensduur, dan is niet-behandelen vaak beter om onnodige bijwerkingen of complicaties te voorkomen.” Met de urologen uit de Santeon ziekenhuizen is op basis van wetenschappelijk literatuur en de beschikbare data een rekenregel ontwikkeld, waarbij rekening gehouden wordt met leeftijd, de agressiviteit van de tumor en met eventuele andere medische aandoeningen. “Zo kom je tot een goede individuele inschatting of een patiënt gebaat is bij een behandeling. Zorg op maat dus!” De rekenregel wordt nu in alle Santeon ziekenhuizen ingevoerd.

Toekomst
In de Santeon ziekenhuizen wordt 10 procent van alle kankerbehandelingen van Nederland uitgevoerd. Naast long- en prostaatkanker hebben de ziekenhuizen dit jaar een start gemaakt met de rapportage van uitkomsten van zorg voor borst- en darmkanker. Santeon streeft ernaar om de sets uitkomstindicatoren een plek te geven in de landelijke registraties en de landelijke benchmark van ziekenhuizen. Door samen te werken ontstaat een nog vollediger en actueler beeld van de uitkomsten van  kankerzorg in Nederland, dat gebruikt kan worden om gezamenlijk de kwaliteit voor de patiënten met kanker te verbeteren.

De resultaten van de zes Santeon ziekenhuizen zijn gepresenteerd op een symposium op 17 april 2015 en nu voor iedereen in te zien in het Uitkomstenboek 2014.

17 APRIL 2015, media-aandacht

Medisch Contact: Chemotherapie-verlengt-leven-bij-longkanker (uitgebreid artikel tevens in MC-magazine en op 21-4 in digitale nieuwsbrief)
TROUW (link naar online versie, maar op 17-4 op voorpagina in papieren krant)
BNR (interview uroloog Rik Somford, CWZ)
Radio 1 vanaf 12:03” (interview Judith Herder, longarts Antonius Ziekenhuis)
NPO2 Omroep Max vanaf 1:34’’ (interview longartsen Ben van den Born, Catharina Ziekenhuis en Judith Herder, St. Antonius Ziekenhuis)
NOS nieuwsoverzicht Ziekenhuizen publiceren details resultaten kankerbehandeling | NOS
Nu.nl Ziekenhuizen-vergelijken-kankerbehandelingen-aanpak-verbeteren
Skipr.nl Ziekenhuizen-vergelijken-kankerbehandelingen
ANP video persbericht

21 APRIL 2015

Medisch Contact: Uitkomst-meten-begint-te-renderen
Arts & Auto Samenwerking-en-concurrentie

Share