Uitkomstindicatoren long- en prostaatkanker

23 december 2013

Aankondiging: symposium Zorg voor Uitkomst 7-2-2014

Santeon ziekenhuizen hebben, met inbreng van een Nederlandse klankbordgroep en een internationale wetenschappelijke adviesraad, uitkomstindicatoren ontwikkeld voor longkanker en prostaatkanker.

Op 7 februari 2014 is er in Utrecht het symposium Zorg voor Uitkomst, waar de indicatorensets, de onderliggende wetenschappelijke methodiek en de uitkomsten voor de deelnemende Santeon ziekenhuizen gepresenteerd worden.

In de Nederlandse zorg worden steeds meer gegevens vastgelegd. De maatschappelijke tendens is er een van transparantie. Ziekenhuizen gebruiken de registraties om de zorgkwaliteit waar mogelijk verder te verbeteren en om verantwoording af te leggen. Die gegevens zijn tot nu toe vooral gericht op de structuur en het zorgproces (bijvoorbeeld hoeveel operaties worden er jaarlijks uitgevoerd). Dergelijke gegevens hebben zeker waarde, maar er kleven ook bezwaren aan. Naar de mening van professionals – de medisch specialisten – zijn er teveel indicatoren die er weinig toe doen en te weinig indicatoren die er veel toe doen. Dat is de drijfveer voor de Santeon ziekenhuizen om toe te werken naar een set uitkomstindicatoren die werkelijk relevant zijn voor patiënten en die professionals wetenschappelijk onderbouwde handvatten geven om waar mogelijk de zorg verder te verbeteren, vanuit het perspectief van de patiënt. Lees meer over Zorg voor Uitkomst.

Share