Value-Based Health Care (VBHC)

De Santeon ziekenhuizen werken open met elkaar samen om de zorg te verbeteren. We maken hierbij gebruik van de Value-Based Health Care (VBHC)methode. Ondersteund door patiënt- en arts-relevante indicatoren, (zoals overleving, complicaties, kwaliteit van leven), en door procesindicatoren en kosten, brengen we teams bij elkaar die resultaten en (behandel)processen analyseren en op basis daarvan doelstellingen en verbeteringen afspreken. Verbeteren kan je namelijk niet alleen. Je hebt andere vergelijkbare ziekenhuizen, teams en uitkomsten nodig om te weten of je het als arts goed of minder goed doet; Santeon is dat unieke platform. Door de VBHC manier van werken in te richten en te faciliteren, kunnen we binnen Santeon sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Op dit moment lopen er VBHC programma’s in Santeon verband voor  borst-, prostaat-, long- en darmkanker, heupartrose, CVA (beroerte), chronische nierschade, geboortezorg, reuma, coronairlijden en IBD (Inflammatory Bowel Disease).

Wat is Value-Based Health Care?

De Value-Based Health Care methode (VBHC-methode) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Binnen Santeon hebben we een VBHC-model ontwikkeld waarin artsen en behandelteams van de zeven ziekenhuizen structureel samen leren, verbeteren en verbeterpunten implementeren in de eigen ziekenhuizen.
VBHC is relatief nieuw in Nederland. Het is anders dan de veel gebruikte lean- of BPR-methode. Omdat VBHC uitgaat van de medisch conditie en de toegevoegde waarde voor de patiënt, wordt innovatie en verbetering onderdeel van de dagelijkse klinische praktijk. Professionals en ziekenhuizen kijken anders naar de inrichting van het (inhoudelijke) zorgproces en er zijn meer patiëntgerichte verbeteringen mogelijk, ingezet door de professionals. De uitkomsten van behandeling zijn vertrekpunt voor het maximaliseren van waarde. Tegelijkertijd biedt VBHC altijd een afweging op het kostenaspect. Met name dit laatste staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid als grote ziekenhuisorganisatie, wil Santeon bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten zonder de kwaliteit teniet te doen.

Een nadere toelichting op de VBHC-theorie is te lezen in het artikel ‘What Is Value in Healthcare?’ van prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg, in The New England Journal of Medicine.

Resultaten Value-Based Health Care – Results Value Based Health Care

De  professionals van de zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 samen gestart met het actief verbeteren van zorg met gebruik van de Value-Based Health Care methode. Dat doen ze aan de hand van verbetercycli. Iedere cyclus duurt een halfjaar. In dat halfjaar vergelijken ze de resultaten van behandelingen en de werkwijze van de artsen daarbij. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor  patiënten.

Under the name of ‘Santeon’, seven top clinical hospitals collaborate closely in order to improve care. This collaboration is unique because the professionals get to take a look ‘behind the scenes’ at each other’s hospitals. They compare treatment outcomes and learn from one another.The scope of the Santeon Value-Based Healthcare (VBHC) programme is unique in its kind and makes it possible to go even deeper into the data in order to identify potential for improvement. By presenting this data in an insightful way, we get a much better picture of our performance as care providers when it comes to care for stroke patients. We go further than a median or average in this and sometimes we find that certain assumptions that have existed for a long time are incorrect. A good example of this can be found in this report.

Onze aanpak en de eerste verbeteringen zijn hieronder te lezen per aandoening:
You can read our approach and the first improvements per disorder below:

 

 

Borstkanker or in English: breast cancer
Heupatrose  or in English: hip osteoarthritis
CVA or in English:  cerebrovascular accident

Santeon werkt samen met een internationale adviesraad die bestaat uit methodologische experts op het gebied van VBHC, validatie en data-analyse. Zij delen vanuit clinical management, public health en decision sciences perspectief hun expertise op het gebied van uitkomstindicatoren en het selectieproces. De adviesraad bespreekt en evalueert kritisch de Santeon werkwijze, data en analyses en geeft op basis daarvan advies. Daarnaast geeft de council advies over internationale vergelijkingen, waar de zorg nog beter kan en mogelijke samenwerkingen.

Santeon heeft twee maal op het jaarlijkse Value-Based Health Care (VBHC) Event de Collaboration award  in ontvangst mogen nemen. In 2015 en in 2017.  De jury was beide keren overtuigd van de kracht van de samenwerking binnen Santeon om de zorg te verbeteren tegen lagere kosten. De prijs onderstreept onze overtuiging dat het alleen mogelijk is om de kwaliteit van zorg naar een hogere niveau te tillen als je dat met meer ziekenhuizen samen doet. “Door jarenlang samen te werken hebben we een cultuur van vertrouwen opgebouwd binnen Santeon. Op basis hiervan kunnen we stappen maken in het verbeteren van zorg voor onze patiënten. Artsen en verpleegkundigen voelen zich veilig om de uitkomsten van hun behandelingen en de daarbij gemaakte kosten met elkaar te delen en te bespreken. En ze zijn bereid om elkaars best practice over te nemen”, aldus Douwe Biesma, voorzitter van Santeon.