Wat doet Santeon

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, om open samenwerking tussen de zeven Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.  Al jaren verzamelen, analyseren en publiceren we uitkomsten van verschillende oncologische behandelingen in onze ziekenhuizen. Sinds voorjaar 2016 benutten we deze data om de zorg die we bieden, continue te verbeteren. We maken daarbij gebruik van de Value-Based Health Care methode van Michael Porter.