Samen beslissen

Programma “Experiment Uitkomstindicatoren”

Op 31 december jl. is Santeon gestart met een uniek programma in Nederland: Experiment uitkomstindicatoren. Het doel is patiënten beter te informeren over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de arts- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het programma richt zich op drie aandoeningen; borstkanker, CVA en chronisch nierfalen

Met dit programma draagt Santeon bij aan het grote VWS/ZiNL programma Uitkomstgerichte zorg. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt via ZonMw 4,5 miljoen euro ter beschikking voor het Experiment Uitkomstindicatoren voor een periode van drie jaar.

Waarom Santeon

Santeon werkt sinds 2012 aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering van de zorg. Onze zorgverleners zijn transparant naar elkaar over de uitkomsten, kosten en doorlooptijden van de zorg binnen de zeven ziekenhuizen, en werken daarbij samen met patiënten. Het betrekken van patiënten is cruciaal om inzichten te verkrijgen die gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. Het programma dat we in opdracht van het ministerie van VWS starten is een mooie en logische volgende stap naar waarde-gedreven zorg. Onderdeel van het experiment is dat Santeon zich inzet voor actieve verspreiding van de uit het experiment verkregen inzichten, zodat alle zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers) hiervan kunnen profiteren.

Doelen van het programma

Het vertrekpunt is het sinds 2016 bestaande Santeon Value-Based Health Care (VBHC) programma, waarbij de uitkomsten als springplank worden gebruikt voor de programmadoelen. Dit zijn:

  1. “Nieuwe, meer precieze of meer gepersonaliseerde inzichten in behandelresultaten”

Dit betreft het gebruik van beschikbare real-world uitkomstgegevens om nieuwe, meer precieze of meer gepersonaliseerde inzichten te krijgen in behandelresultaten en de verschillen tussen behandelopties.

  1. “Uitkomstgegevens inzetten voor samen beslissen in de spreekkamer”

Dit omvat de ontwikkeling en implementatie van een effectieve aanpak voor het gebruik van uitkomstgegevens bij samen beslissen.

  1. “Publiek bekend maken van zorguitkomsten”

Dit betreft het communiceren van ziekenhuis-specifieke uitkomsten om patiënten te informeren over kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen om patiënten beter in staat te stellen een ziekenhuis te selecteren.

  1. “Evalueren van de implementatie en impact van gebruik van zorguitkomsten”

Dit is de evaluatie van de implementatie en impact van het gebruik van uitkomstgegevens op het gebied van patiënt- en artsenervaringen, verschillende en beter geïnformeerde keuzes, veranderingen in gebruik van gezondheidszorg.

Binnen het programma realiseren we een zogenaamd “proof-of-concept” waarin de waarde wordt aangetoond van transparantie van zorguitkomsten waarmee patiënten een betere keuze kunnen maken welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Looptijd en planning

De looptijd van het experiment is drie jaar, van 31 december 2018 tot en met 31 december 2021.

Samenwerkingspartners

In dit programma werken we samen met het ministerie van VWS, de Patiëntenfederatie, Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK) en  verschillende patiëntenverenigingen. ZonMw heeft een belangrijke begeleidende en toetsende rol in het experiment. Santeon werkt in dit programma ook nauw samen met experts op het gebied van samen beslissen.

Ministerie van VWS 
ZonMw 
Zorginstituut Nederland

Nieuws

Santeon en VWS gaan resultaten van zorg transparant maken voor patiënten (persbericht 24.04.2018)

 

Bron: Zorginstituut Nederland “Meer patiënt regie door meer uitkomstinformatie in 2022”, 2018