Samen beslissen

Experiment Uitkomstindicatoren

Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt gewerkt aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Het doel van het Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het Experiment richt zich op drie aandoeningen: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen en wordt uitgevoerd binnen de bestaande VBHC-structuren in de Santeon ziekenhuizen. De opgedane ervaringen in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie, alsmede de ontwikkelde interventies en geleerde lessen worden als proof of concept beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen.

Een korte animatiefilm over het Experiment Uitkomstindicatoren:

Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van het programma Uitkomstgerichte Zorg waar de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen aan werken. Het ministerie van VWS maakt het financieel mogelijk, ZonMw begeleidt het project. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar (2018-2021).

Doelen van het Experiment

Het in de praktijk ervaring opdoen met het meten, verzamelen en gebruiken van zorguitkomsten, inclusief de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, ten behoeve van samen beslissen. Dit kan verder gespecificeerd worden naar:

  1. Nieuwe, meer precieze of meer inzichten op maat in behandelresultaten

Dit betreft het gebruik van beschikbare real-world uitkomstgegevens om nieuwe, meer precieze of meer inzichten op maat te krijgen in behandelresultaten en de verschillen tussen behandelopties.

  1. Uitkomstgegevens inzetten voor samen beslissen in de spreekkamer

Dit omvat de ontwikkeling en implementatie van een effectieve aanpak voor het gebruik van uitkomstgegevens bij samen beslissen.

  1. Publiek bekend maken van zorguitkomsten

Dit betreft het communiceren van ziekenhuisspecifieke uitkomsten om patiënten beter in staat te stellen een keuze te maken voor een specifiek ziekenhuis.

  1. Evalueren van de implementatie en impact van gebruik van zorguitkomsten

Dit is de evaluatie van de implementatie en impact van het gebruik van uitkomstgegevens op het gebied van patiënt- en artsenervaringen, verschillende en beter geïnformeerde keuzes, veranderingen in gebruik van gezondheidszorg.

Waarom Santeon

Santeon werkt sinds 2012 aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering van de zorg. Onze zorgverleners zijn transparant naar elkaar over de uitkomsten, kosten en doorlooptijden van de zorg binnen de zeven ziekenhuizen, en werken daarbij samen met patiënten. Het betrekken van patiënten is cruciaal om inzichten te verkrijgen die gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. Het Experiment dat we in opdracht van het ministerie van VWS uitvoeren, is een mooie en logische volgende stap naar waardegedreven zorg. Onderdeel van het Experiment is dat Santeon zich inzet voor actieve verspreiding van de uit het Experiment verkregen inzichten, zodat alle zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers) hiervan kunnen profiteren.

Samenwerkingspartners

In dit Experiment werken we samen met het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK) en diverse patiëntenverenigingen zoals BVN, NVN en Hersenletsel.nl. Tevens werken we ook nauw samen met experts op het gebied van samen beslissen. ZonMw heeft een belangrijke begeleidende en toetsende rol.

Nieuws

Santeon maakt uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer
25.07.2019

Eerste ervaringen van meten, verzamelen en gebruiken van zorguitkomsten gedeeld
04.07.2019

Santeon en VWS gaan resultaten van zorg transparant maken voor patiënten
24.04.2018