Santeon dataprotocol

Om te kunnen werken met (niet direct herleidbare) patiëntgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek dient ieder ziekenhuis haar patiënten de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens. Hiervoor hebben wij de “geen bezwaar” brochure opgesteld. Deze brochure is generiek. Het beschrijft de mogelijke onderzoeksactiviteiten die in en/of met uw ziekenhuis kunnen plaatsvinden en wat daar qua privacy voor geregeld is. Binnen Santeon beperken we ons tot onze opdracht om, al dan niet aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, met behulp van niet direct herleidbare patiëntgegevens, de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een en ander is vastgelegd in het dataprotocol.

Dataprotocol – Santeon 2017
Folder – geen bezwaar