OLVG

Locatie Oost:                       Locatie West:
Oosterpark 9                       Jan Tooropstraat 164
1091 AC Amsterdam          1061 AE Amsterdam
020-599 91 11                      020 510 89 11

OLVG is hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam, met hoofdlocaties in Oost en West. Een toonaangevend ziekenhuis waar patiënten terecht kunnen bij alle specialismen; voor onderzoeken, eenvoudige ingrepen én complexe operaties. Patiënten worden actief betrokken bij hun behandeling en krijgen hulp bij het nemen van beslissingen. Door voortdurend onderzoek te doen en zorgprofessionals op te leiden draagt OLVG bij aan steeds betere zorg. 5700 Medewerkers zetten zich met hart en ziel in, voor 500.000 patiënten per jaar.

OLVG kent een aantal bijzondere functies

 • Gespecialiseerde afdeling Orthopedie voor onder meer wervelkolomchirurgie
 • Hartcentrum met cardio-thoracale chirurgie en interventiecardiologie
 • Hersenen, stofwisseling en vaten
 • Hiv-behandelcentrum
 • Level III Intensive Care met 24 bedden
 • Obesitas Centrum Amsterdam voor mensen met extreem overgewicht
 • Oncologie en complexe chirurgie
 • Psyche en Soma
 • Slaap en Apneucentrum, gespecialiseerd in slaapgerelateerde aandoeningen
 • Gezamenlijk de grootste SEH van Nederland
 • Vrouw-, moeder- en kindzorg waar moeder en kind altijd bij elkaar blijven

 

Cijfers 2016

Aantal werknemers
(exclusief medisch specialisten)
5.370
Aantal medisch specialisten 393
Aantal artsen in opleiding tot specialist (aios) 279
Aantal bedden 633
Aantal opnamen 75.755
Aantal polikliniekbezoeken 589.145