Eerste ervaringen van meten, verzamelen en gebruiken van zorguitkomsten gedeeld

4 juli 2019

Op 21 juni jl. is de eerste invitational conference van het Experiment Uitkomstindicatoren gehouden in het St. Antonius ziekenhuis. Hier presenteerden de diverse samenwerkingspartners binnen het Experiment aan ruim 70 genodigden de aanpak van het programma. Ook deelden zij de eerste ervaringen met het meten, verzamelen en gebruiken van zorguitkomsten ten behoeve van samen beslissen. Aansluitend op de conference vond de tussentijdse beoordeling van het Experiment Uitkomstindicatoren door de ZonMw begeleidingscommissie plaats. Lees meer over deze dag.

Share